Comunicate de Presa

Proces verbal selectie dosare concurs ocupare functie publica

Anunt promovare grad profesional functionari publici Resurse Umane si Asistenta Sociala

Anunt ocupare post vacant inspector birou Financiar Contabil
Formulat incriere concurs ocupare post vacant
Formulare utile achizitie servicii cadastrale
Formular 19 achiztie servicii cadastrale
Caiet de sarcini achizitie servicii cadastrale
Invitatie de participare achizitie servicii cadastrale
PV selectie dosare promovare functionari publici
Anunt participare examen promovare grad profesional functionari publici
Anunt participare examen promovare grad profesional personal contractual
Lista functiilor publice Primaria Comunei Singeru
Lista functiilor Primaria Singeru care intra in categoria personal platit din fonduri publice
Proces Verbal ocupare post vacant paznic
Anunt ocupare post vacant inspector grad I
Anunt ocupare post vacant paznic
Anunt promovare functionar public SPCLEP Singeru
Raport final ocupare post vacant sofer II
Proces Verbal post vacant sofer II
Anunt ocupare post vacant sofer II
Anunt ocupare post vacant sofer
Raport final ocupare post muncitor necalificat
Anunt ocupare post vacant muncitor necalificat
Anunt ocupare post vacant muncitor necalificat
Raport final comisie promovare grad profesional
Anunt promovare in grad profesional I
Anunt promovare grad superior functionar public
Anunt promovare functionari publici in grad superior
Anunt ocupare post vacant guard
Proces Verbal comisie concurs post Guard
Adresa PNDR Mediu
Brosura Specii de plante indicatoare pentru pajistile cu valoare naturala ridicata
Brosura Specii de plante utilizate ca indicatori de management al pajistilor
Ghid-informativ-MMC-zone-eligibile
Ghidul informativ pentru beneficiarii masurilor de mediu si clima PNDR 2014-2020
Anunt ocupare post vacant paznic