Hotarari

Mai jos regasiti lista de HCL emise de catre Primaria Comunei Sangeru an 2019

HCL 1 Privind nivelul impozitelor si taxelor locale an 2019
HCL 2 Privind aprobarea Plan lucrari de interes local beneficiari ajutor social
HCL 3 Privind modificarea coeficient muncitor necalificat II
Proces verbal 22.01.2019
HCL 4 Privind reorganizarea retelei unitatilor de invatamant an 2019-2020
HCL 5 Privind stabilirea indemnizatiilor de sedinta cnsilieri locali
HCL 6 Privind aprobarea Programului de Imbunatatire a Eficientei Energetice
HCL 7 Privind reorganizarea Serviciului voluntar SU
HCL 8 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal 28.02.2019
HCL 9 Privind aprobarea indicatori investitie Extindere sistem alimentare cu apa
Proces verbal 12.03.2019
HCL 10 Privind aprobarea bugetului local an 2019
HCL 11 Privind aprobarea Intelegere de cooperare Sat Romanesti Republica Moldova
HCL 12 Privind aprobarea Regulamentului de nomenclatura stradala si adrese Sangeru
HCL 13 Privind stabilirea echipei de interventie in cazuri de violenta domestica
HCL 14 Privind aprobarea indicatori tehnico economici investitie Modernizare drumuri Comuna Sangeru
HCL 15 Privind modificarea HCL 24 din 25.09.2018 Inventar bunuri domeniul public Comuna Sangeru
Proces verbal 18.04.2019
HCL 16 Privind aprobarea nota conceptuala si tema proiect investitii utilaje Sangeru
HCL 17 Privind implementare proiect Achizitie utilaje servicii publice Sangeru
Proces verbal 15.05.2019
HCL 18 Privind aprobarea organigrama si stat de functii aparat specialitate primar
HCL 19 Privind indexarea impozitelor si taxelor locale an 2020
HCL 20 Privind aprobare incheiere exercitiu bugetar an 2018
HCL 21 Privind alegerea presedinte sedinta
HCL 22 Privind aprobarea indicatori tehnico-economici investitie Modernizare drumuri
Proces verbal 15.05.2019
HCL 23 Privind rectificarea bugetului local an 2019
HCL 24 Privind asocirea cu CJPh privind realizarea investitie Reparatie drumuri DC156 DC71
HCL 25 Privind aprobarea indicatori tehnico-economici investitie Extindere sistem alimentare apa
Proces verbal 18.07.2019
HCL 26 Privind aprobarea indicatori tehnico-economici investitie Modernizare drumuri acces inteses local
HCL 27 Privind aprobarea implementare proiect Infiintare sistem distributie gaze naturale
HCL 28 Privind aprobarea inchirierii teren domeniu public Singeru
HCL 29 Privind alegerea presedinte sedinta
Proces verbal 29.08.2019
HCL 30 Privind acordarea mandat Primar in proiect ADI Deseuri
Proces verbal 10.09.2019
HCL 31 Privind rectificarea bugetului local
Proces verbal 26.09.2019
HCL 32 Privind acordarea unor facilitati fiscale
Proces verbal 30.09.2019
HCL 34 Privind asocierea Comunei Sangeru cu CJPh in vederea realizarii proiecte interes public
HCL 35 Privind rectificarea bugetului local
HCL 36 Privind aprobarea organigramei si stat de functii aparat de specialitate primar
HCL 37 Privind alegerea presedinte sedinta
Proces verbal 14.11.2019
HCL 38 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale an 2020
HCL 39 Privind asocierea cu CJPh in vederea realizarii lucrari interes public
HCL 40 Privind rectificarea bugetului local an 2019
Proces verbal 17.12.2019
HCL 41 Privind rectificarea bugetului local an 2019

Proces verbal 22.12.2019
Mai jos regasiti lista de HCL emise de catre Primaria Comunei Sangeru an 2018
HCL 1 Privind utilizarea excedentului buget local 2017
HCL 2 Privind nivelul impozitelor si taxelor locale 2018
HCL 3 Privind aprobarea documentatiei PZU schimbare destinatie teren
Proces verbal 08.01.2018
HCL 4 Privind aprobarea ROF compartiment Asistenta Sociala Singeru
HCL 5 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice 2018
HCL 6 Privind aprobarea Planului de lucrari interes local al beneficiarilor ajutor social
HCL 7 Privind aprobarea Planului de asigurare resurse situatii de urgenta 2018
Proces verbal 25.01.2018
HCL 8 Privind aprobarea bugetului local 2018
HCL 9 Privind reorganizarea retelelor unitati invatamant 2018-2019
HCL 10 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal 16.02.2018
HCL 11 Privind insusirea si aprobarea dezmembrare imobil
HCL 12 Privind rectificarea bugetului local 2018
Proces verbal 13.03.2018
HCL 13 Privind aprobarea organigramei si a statului de functii aparat de specialitate
Proces verbal 13.04.2018
HCL 14 Privind aprobarea Planului anual servicii sociale 2018
HCL 15 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 16 Privind rectificarea bugetului local 2018
Proces verbal 24.05.2018
HCL 17 Privind aprobarea incheiere exercitiu bugetar 2017
HCL 18 Privind rectificarea bugetului local 2018
Proces verbal 28.06.2018
HCL 19 Privind aprobarea organigramei si stat de functii aparat propriu de specialitate primar
HCL 20 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal 29.08.2018
HCL 21 Privind rectificarea bugetului local 2018
Proces verbal 13.09.2018
HCL 22 Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici investitie Modernizare drumuri Comuna Singeru
Proces verbal 02.10.2018
HCL 23 Privind asocierea Comunei Singeru cu CJPh in vederea realizarii obiective interes public
HCL 24 Privind aprobarea documentatie PUZ schimbare destinatie teren
HCL 25 Privind insusirea si aprobarea documentatiei dezmembrare imobil domeniu privat Singeru
HCL 26 Privind modificarea HCL 24 din 25.09.2008 Inventar bunuri domeniul public Singeru
HCL 27 Privind rectificarea bugetului local 2018
Proces verbal 11.10.2018
HCL 28 Privind rectificarea bugetului local 2018
HCL 29 Privind alocarea sumei de 8000 RON pentru Reparatii drumuri comunale
Proces verbal 16.11.2018
HCL 30 Privind acordarea mandat Parteneriat Managemnt Deseuri Prahova
HCL 31 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal 22.11.2018
HCL 32 Privind aprobarea indicatori tehnico economici Reparatie cladire Complex Bozianu
Proces verbal 13.12.2018
HCL 33 Privind rectificarea bugetului local 2018
Proces verbal 17.12.2018
HCL 34 Privind alocarea sume pentru continuare parteneriat CJPh
Proces verbal 18.12.2018

Mai jos regasiti lista de HCL emise de catre Primaria Comunei Sangeru an 2017

HCL 1 Privind nivelul taxelor si impozitelor locale pe 2017
HCL 2 Privind aprobare plan de lucrari si repartizare ore de munca beneficiari ajutor social
HCL 3 Privind aprobare Plan de ocupare functii publice an 2017
HCL 4 Privind aprobare indicatori tehnico economici obiectiv investitii Amenajare teren sport
Proces Verbal Sedinta Ordinara 12.01.2017
HCL 5 Privind aprobare indicatori tehnico economici obiectiv investitii Sistem apa potabila
Proces Verbal Sedinta Ordinara 30.01.2017
HCL 6 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 7 Privind acordarea mandat Primar pentru reprezentare Parteneriat Management Deseuri
HCL 8 Privind aprobare indicatori Infiintare sistem statie epurare
HCL 9 Privind aprobare indicatori Extindere sistem alimentare apa
HCL 10 Privind aprobare indicatori Modernizare drumuri interes local
Proces Verbal Sedinta Ordinara 07.03.2017
HCL 11 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 12 Privind aprobarea bugetului local 2017
HCL 13 Privind ajustarea tarifului pentru serviciul de salubrizare
Proces Verbal Sedinta Ordinara 28.03.2017
HCL 14 Privind aprobarea organigramei aparat de specialitate Primar
HCL 15 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces Verbal Sedinta Ordinara 10.05.2017
HCL 16 Privind validarea mandat Consilier Local Serban Octavian
HCL 17 Privind aprobare SDL 2017-2020
HCL 18 Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar 2016
HCL 19 Privind aprobarea organigramei si statului de functii
HCL 20 Privind aprobarea concediu de odihna Primar Gheorghe Radu
Proces Verbal Sedinta Ordinara 29.06.2017
HCL 21 Privind salarizarea personalului din Primaria Sangeru
HCL 22 Privind rectificarea bugetului local
Proces Verbal Sedinta Ordinara 20.07.2017
HCL 23 Privind incetarea mandatului de Consilier Local Stoica Marius
HCL 24 Privind reorganizarea retea unitati invatamant Comuna Singeru
HCL 25 Privind rectificarea bugetului local
HCL 26 Privind alegera presedintelui de sedinta
Proces Verbal Sedinta Ordinara 31.08.2017
HCL 27 Privind validare mandat Consilier LocalIstrate Nicolae
HCL 28 Privind asociere cu CJPh in proiect Reabilitare cladire complex Buzoianu
HCL 29 Privind modificare HCL24 din 2008 privind bunuri domeniu public Singeru
HCL 30 Privind incheierea Intelegere de cooperare Comuna Singereii Noi Republica Moldova
HCL 31 Privind rectificarea bugetului local
Proces Verbal Sedinta Ordinara 27.09.2017
HCL 32 Privind reactualizarea Planului Urbanistic General
Proces Verbal Sedinta Ordinara 05.10.2017
HCL 33 Privind incetarea mandat Consilier Local Baltescu Lucian
HCL 34 Privind acordare drepturi membrii voluntari SU
HCL 35 Privind acordare drepturi superficie proprietari constructii pe domeniul public
HCL 36 Privind acordare titlului de Cetatea de Onoare Comuna Singeru
HCL 37 Privind aprobarea indicatori tehnico-economici proiect Extindere sistem alimentare apa
Proces Verbal Sedinta Ordinara 26.10.2017
HCL 38 Privind aprobare indicatori tehnico economici obiectiv investitii Modernizare drumuri interes local
HCL 39 Privind aprobare indicatori tehnico economici obiectiv investitii Extindere sstem alimentare apa
Proces Verbal Sedinta Ordinara 20.11.2017
HCL 40 Privind aprobarea amenajament pastoral pasuni Singeru
HCL 41 Privind validarea mandat Consilier Local Dobroslav Elena
HCL 42 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 43 Privind rectificarea bugetului local
Proces Verbal Sedinta Ordinara 28.11.2017
HCL 44 Privind rectificarea bugetului local
Proces Verbal Sedinta Ordinara 13.12.2017
HCL 45 Privind rectificarea bugetului local
HCL 46 Privind asocierea Comunei Singeru cu CJPH pentru lucrari interes public
Proces Verbal Sedinta Ordinara 18.12.2017

Mai jos regasiti lista de HCL emise de catre Primaria Comunei Sangeru an 2016

HCL 1 Privind acoperirea definitiva a excedentului bugetar 2015
HCL 2 Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici Infiintare sistem alimentare apa potabila
HCL 3 Privind aprobarea planului de lucrari interes local pentru repartizare ore de munca beneficiari ajutor social
HCL 4 Privind reorganizarea reteleiunitatilor de invatamant pentru alul scolar 2016-2017
HCL 5 Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire riscuri Situatii de Urgenta 2016
HCL 6 Privind aprobarea taxelor de utilizare sali Camin Cultural
HCL 7 Privind aprobarea bugetului local an 2016
HCL 8 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 9 Privind asigurarea apa potabila Sat Miresul Mare si Sat Miresul Mic
HCL 10 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 11 Privind acordarea unor facilitati fiscale
HCL 12 Privind rectificarea bugetului local 2016
HCL 13 Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici Infiintare sistem alimentare apa potabila
Proces Verbal Sedinta Ordinara 08.01.2016
Proces Verbal Sedinta Ordinara 18.01.2016
Proces Verbal Sedinta Ordinara 28.01.2016
Proces Verbal Sedinta Ordinara 15.02.2016
Proces Verbal Sedinta Ordinara 26.02.2016
Proces Verbal Sedinta Ordinara 25.03.2016
HCL 14 Privind inventarierea bunurilor care apartin domeniului privat Comuna Sangeru
HCL 15 Privind aprobarea licitatie publice pentru inchirierea pajistilor din proprietatea Comuna Sangeru
Anexe HCL 15 Privind aprobarea licitatie publice pentru inchirierea pajistilor din proprietatea Comuna Sangeru
HCL 16 Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici privind Infiintare sistem alimentare cu apa potabila
HCL 17 Privind rectificarea bugetului local 2016
Proces Verbal Sedinta Ordinara 18.04.2016
HCL 18 Privind incheiere exercitiu bugetar 2015
HCL 19 Privind aprobarea exercitiu bugetar trimestru I 2016
HCL 20 Privind modificarea si completarea Programului de Achizitii si Lista Ob. Inv. 2016
HCL 21 Privind aprobarea organigramei si a statului de functii Aparat de Specialitate Primar
HCL 22 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces Verbal Sedinta Ordinara 24.05.2016
Raport de avizare proiecte de hotarari 23.05.2016
HCL 23 Privind alegerea comisiei de validare
HCL 24 Privind validarea mandatelor de Consilieri Locali
HCL 25 Privind constituirea Consiliului Local
HCL 26 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 27 Privind alegerea Viceprimar Comuna Sangeru
HCL 28 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local
Proces Verbal Sedinta Ordinara 24.06.2016
HCL 29 Privind asocierea in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sangeru Calugareni
HCL 30 Privind modificarea si completarea Programului anual achizitii publice 2016
HCL 31 Privind inlocuirea reprezentant ADI MAnagement Deseuri
Proces Verbal Sedinta Ordinara 07.07.2016
HCL 32 Privind asocierea Comunei Sangeru cu CJPh in vederea efectuari de lucrari reablitare drumuri si poduri
HCL 33 Privind rectificarea bugetului local 2016
HCL 34 Privind aprobarea participarii Comuna Sangeru la proiectul POCU 2014-2020
Proces Verbal Sedinta Ordinara 14.07.2016
HCL 35 Privind declararea unui post vacant si validarea unui nou mandat de consilier local
HCL 36 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces Verbal Sedinta Ordinara 31.08.2016
HCL 37 Privind rectificarea bugetului local 2016
HCL 38 Privind asocierea cu Judetul Prahova Proiect Amenajare teren sport Sat Mires
HCL 39 Privind modificarea HCL 16 realizare obiective interes public
Proces Verbal Sedinta Ordinara 26.09.2016
HCL 40 Privind modificarea HCL 32 realizare obiective interes public
HCL 41 Privind rectificarea bugetului local 2016
Proces Verbal Sedinta Ordinara 25.10.2016
HCL 42 Privind aprobarea executiei bugetului local trim III 2016
HCL 43 Privind modificarea HCL 32 realizare obiective interes public
HCL 44 Privind aprobarea ROF activitati comerciale si servicii de piata pe teritoriul Comunei Sangeru
HCL 45 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 46 Privind rectificarea bugetului local 2016
Proces Verbal Sedinta Ordinara 24.11.2016
HCL 47 Privind incetarea mandat Consilier Local Tapu Daniel
HCL 48 Privind rectificarea bugetului local 2016
HCL 49 Privind modificarea HCL 24 inventar bunuri care apartin domeniu public Comuna Sangeru
Proces Verbal Sedinta Ordinara 20.12.2016

Mai jos regasiti lista de HCL emise de catre Primaria Comunei Sangeru an 2015

HCL Comuna Sangeru ianuarie 2015
HCL Comuna Sangeru februarie 2015
HCL Comuna Sangeru martie 2015
HCL Privind infiintarea SPCLEP
HCL 15 Privind incheiere Exercitiu Bugetar 2014
HCL 16 Privind alocare norma hrana Politia Locala
HCL 17 Privind organizarea relelei de invatamant prescolar
HCL 18 Privind incetarea mandat Consilier Local Burduja Constantin
HCL 19 Privind alegerea presedinte sedinta
HCL 20 Privind aprobarea documentatie de atribuire contract de gestiune serviciu public de salubrizare
HCL 21 Privind aprobarea taxei de salubrizare
HCL 22 Privind aprobarea organigramei aparat propriu de specialitate primar
HCL 23 Privind aprobarea plan de ocupare functii publice 2015
HCL 24 Privind rectificarea bugetului local 2015
HCL 25 Privind validarea mandat Consilier Local Stancu Aurelia
HCL 26 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 27 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 28 Privind inventarierea bunurilor ce apartin domeniu public Comuna Sangeru
HCL 29 Privind asocierea Comuna Sangeru CJPH Modernizare drumuri locale
HCL 30 Privind rectificarea bugetului local 2015
HCL 31 Privind modificarea caie de sarcini delgare gestiune serviciu salubrizare
HCL 32 Privind aprobarea organigramei si a aparatuluide specialitate primar
HCL 33 Privind itecerea din domeniu privat in domeniu public tarla 46 parcela A1
HCL 34 Privind nivelul impozitelor si taxelor locale pe anul 2016
HCL 35 Privind acordarea mandatului de reprezentant A.D.I. Deseuri
HCL 36 Privind rectificarea bugetului local 2015
HCL 37 Privind stabilirea taxei de folosinta teren minifotbal
HCL 38 Privind acord asociere bursiera cu comunele invecinate
HCL 39 Privind acordarea contractului de consultanta catre SC ELECTROCYNIC GRUP SRL
HCL 40 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 41 Privind rectificarea bugetului local 2015
HCL 42 Privind prelungirea valabilitatii PUG Regulament Urbanism
HCL 43 Privind acord asociere bursiera cu comunele invecinate pentru negociere pret furnizare energie
HCL 44 Privind modificare HCL nr.24 Inventarierea bunurilor care apartin domeniu public Sangeru
HCL 45 Privind rectificarea bugetului local 2015
Proces Verbal Sedinta Ordinara 28.05.2015
Proces Verbal Sedinta Ordinara 30.07.2015
Proces Verbal Sedinta Ordinara 13.08.2015
Proces Verbal Sedinta Ordinara 27.08.2015
Proces Verbal Sedinta Ordinara 18.09.2015
Proces Verbal Sedinta Ordinara 24.09.2015
Proces Verbal Sedinta Ordinara 30.09.2015
Proces Verbal Sedinta Ordinara 27.10.2015
Proces Verbal Sedinta Ordinara 26.11.2015
Proces Verbal Sedinta Ordinara 21.12.2015