Transparenta Decizionala

2023

Anunt elaborare Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii din candrul aparatului de specialitate al primarului
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii din candrul aparatului de specialitate al primarului
Anunt elaborare Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat Dl. Radu Gheorghe ca reprezentatnt Comuna Sangeru in ADI Deseuri PrahovaProiect de hotarare privind acordarea unui mandat Dl. Radu Gheorghe ca reprezentatnt Comuna Sangeru in ADI Deseuri Prahova
Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare proiect Hub de servicii MMSS – SII MMSS
Anunt elaborare Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare proiect Hub de servicii MMSS – SII MMSS
Proiect de hotarare privind constituirea dreptului de superficie proprietarilor de constructii amplasate pe domeniul privat Comuna Sangeru
Anunt elaborare Proiect de hotarare privind constituirea dreptului de superficie proprietarilor de constructii amplasate pe domeniul privat Comuna Sangeru
Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren din proprietatea publica a Comunei Sangeru
Anunt elaborare Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren din proprietatea publica a Comunei Sangeru
Plan localizare teren
Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale an 2024
Anunt elaborare Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale an 2024
Raport privind transparenta decizionala an 2022
Anunt elaborare Proiect de hotarare privind stabilirea si acordarea unui sprijin financiar pentru unele parohii din Comuna Sangeru
Proiect de hotarare privind stabilirea si acordarea unui sprijin financiar pentru unele parohii din Comuna Sangeru
Macheta raport anual Lege 52 pe 2003
Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat de reprezentare in ADI Management Apa Dl Radu Georghe
Anunt elaborare Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat de reprezentare in ADI Management Apa Dl Radu Georghe
Proiect de hotarare privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public Comuna Sangeru
Anunt elaborare Proiect de hotarare privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public Comuna Sangeru
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
Anunt elaborare Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
Proiect de hotarare privind acordul de principiu privind transmiterea unui imobil aferent cabinet sanitar veterinar
Anunt elaborare Proiect de hotarare privind acordul de principiu privind transmiterea unui imobil aferent cabinet sanitar veterinar
Proiect de hotarare privind acordul pentru scoaterea din circuitul agricol a unui teren din extravilan Comuna Sangeru
Anunt elaborare Proiect de hotarare privind acordul pentru scoaterea din circuitul agricol a unui teren din extravilan Comuna Sangeru
Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat de reprezentare in ADI Parteneriat Management Apa Dl Radu Georghe
Anunt elaborare Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat de reprezentare in ADI Parteneriat Management Apa Dl Radu Georghe
Proiect de hotarare privind stabilirea si acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Tisa Comuna Sangeru
Anunt elaborare Proiect de hotarare privind stabilirea si acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Tisa Comuna Sangeru
Proiect de hotarare privind aprobarea statutului de ADI Management Deseuri
Anunt elaborare Proiect de hotarare privind aprobarea statutului de ADI Management Deseuri
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice Infiintare retea de canalizare cu statii de epurare Comuna Sangeru
Anunt elaborare Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice Infiintare retea de canalizare cu statii de epurare Comuna Sangeru
Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate proiect Construire sediu Primarie si anexe
Anunt elaborare Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate proiect Construire sediu Primarie si anexe
Proiect de hotarare privind aprobarea participarii UAT Sangeru la Programul privind cresterea eficientei energetice
Anunt elaborare Proiect de hotarare privind aprobarea participarii UAT Sangeru la Programul privind cresterea eficientei energetice
Proiect de hotarare privind aprobarea participarii UAT Sangeru la Programul sisteme de alimentare cu apa canalizare si epurare
Anunt elaborare Proiect de hotarare privind aprobarea participarii UAT Sangeru la Programul sisteme de alimentare cu apa canalizare si epurare
Proiect de hotarare privind aprobarea participarii UAT Sangeru la Proiect parcuri fotovoltaice
Anunt elaborare Proiect de hotarare privind aprobarea participarii UAT Sangeru la Proiect parcuri fotovoltaice
2022
Anunt elaborare Proiect de hotarare privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar an 2023-2024
Proiect de hotarare privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar an 2023-2024
Anunt elaborare Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes public beneficiari ajutor social an 2023
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes public beneficiari ajutor social an 2023