Hotarari

Mai jos regasiti lista de HCL emise de catre Primaria Comunei Sangeru an 2019

HCL 1 Privind nivelul impozitelor si taxelor locale an 2019
HCL 2 Privind aprobarea Plan lucrari de interes local beneficiari ajutor social
HCL 3 Privind modificarea coeficient muncitor necalificat II
Proces verbal 22.01.2019
HCL 4 Privind reorganizarea retelei unitatilor de invatamant an 2019-2020
HCL 5 Privind stabilirea indemnizatiilor de sedinta cnsilieri locali
HCL 6 Privind aprobarea Programului de Imbunatatire a Eficientei Energetice
HCL 7 Privind reorganizarea Serviciului voluntar SU
HCL 8 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal 28.02.2019
HCL 9 Privind aprobarea indicatori investitie Extindere sistem alimentare cu apa
Proces verbal 12.03.2019
HCL 10 Privind aprobarea bugetului local an 2019
HCL 11 Privind aprobarea Intelegere de cooperare Sat Romanesti Republica Moldova
HCL 12 Privind aprobarea Regulamentului de nomenclatura stradala si adrese Sangeru
HCL 13 Privind stabilirea echipei de interventie in cazuri de violenta domestica
HCL 14 Privind aprobarea indicatori tehnico economici investitie Modernizare drumuri Comuna Sangeru
HCL 15 Privind modificarea HCL 24 din 25.09.2018 Inventar bunuri domeniul public Comuna Sangeru
Proces verbal 18.04.2019
HCL 16 Privind aprobarea nota conceptuala si tema proiect investitii utilaje Sangeru
HCL 17 Privind implementare proiect Achizitie utilaje servicii publice Sangeru
Proces verbal 15.05.2019
HCL 18 Privind aprobarea organigrama si stat de functii aparat specialitate primar
HCL 19 Privind indexarea impozitelor si taxelor locale an 2020
HCL 20 Privind aprobare incheiere exercitiu bugetar an 2018
HCL 21 Privind alegerea presedinte sedinta
HCL 22 Privind aprobarea indicatori tehnico-economici investitie Modernizare drumuri
Proces verbal 15.05.2019
HCL 23 Privind rectificarea bugetului local an 2019
HCL 24 Privind asocirea cu CJPh privind realizarea investitie Reparatie drumuri DC156 DC71
HCL 25 Privind aprobarea indicatori tehnico-economici investitie Extindere sistem alimentare apa
Proces verbal 18.07.2019
HCL 26 Privind aprobarea indicatori tehnico-economici investitie Modernizare drumuri acces inteses local
HCL 27 Privind aprobarea implementare proiect Infiintare sistem distributie gaze naturale
HCL 28 Privind aprobarea inchirierii teren domeniu public Singeru
HCL 29 Privind alegerea presedinte sedinta
Proces verbal 29.08.2019
HCL 30 Privind acordarea mandat Primar in proiect ADI Deseuri
Proces verbal 10.09.2019
HCL 31 Privind rectificarea bugetului local
Proces verbal 26.09.2019
HCL 32 Privind acordarea unor facilitati fiscale
Proces verbal 30.09.2019
HCL 34 Privind asocierea Comunei Sangeru cu CJPh in vederea realizarii proiecte interes public
HCL 35 Privind rectificarea bugetului local
HCL 36 Privind aprobarea organigramei si stat de functii aparat de specialitate primar
HCL 37 Privind alegerea presedinte sedinta
Proces verbal 14.11.2019
HCL 38 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale an 2020
HCL 39 Privind asocierea cu CJPh in vederea realizarii lucrari interes public
HCL 40 Privind rectificarea bugetului local an 2019
Proces verbal 17.12.2019
HCL 41 Privind rectificarea bugetului local an 2019

Proces verbal 22.12.2019
Mai jos regasiti lista de HCL emise de catre Primaria Comunei Sangeru an 2018
HCL 1 Privind utilizarea excedentului buget local 2017
HCL 2 Privind nivelul impozitelor si taxelor locale 2018
HCL 3 Privind aprobarea documentatiei PZU schimbare destinatie teren
Proces verbal 08.01.2018
HCL 4 Privind aprobarea ROF compartiment Asistenta Sociala Singeru
HCL 5 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice 2018
HCL 6 Privind aprobarea Planului de lucrari interes local al beneficiarilor ajutor social
HCL 7 Privind aprobarea Planului de asigurare resurse situatii de urgenta 2018
Proces verbal 25.01.2018
HCL 8 Privind aprobarea bugetului local 2018
HCL 9 Privind reorganizarea retelelor unitati invatamant 2018-2019
HCL 10 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal 16.02.2018
HCL 11 Privind insusirea si aprobarea dezmembrare imobil
HCL 12 Privind rectificarea bugetului local 2018
Proces verbal 13.03.2018
HCL 13 Privind aprobarea organigramei si a statului de functii aparat de specialitate
Proces verbal 13.04.2018
HCL 14 Privind aprobarea Planului anual servicii sociale 2018
HCL 15 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 16 Privind rectificarea bugetului local 2018
Proces verbal 24.05.2018
HCL 17 Privind aprobarea incheiere exercitiu bugetar 2017
HCL 18 Privind rectificarea bugetului local 2018
Proces verbal 28.06.2018
HCL 19 Privind aprobarea organigramei si stat de functii aparat propriu de specialitate primar
HCL 20 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal 29.08.2018
HCL 21 Privind rectificarea bugetului local 2018
Proces verbal 13.09.2018
HCL 22 Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici investitie Modernizare drumuri Comuna Singeru
Proces verbal 02.10.2018
HCL 23 Privind asocierea Comunei Singeru cu CJPh in vederea realizarii obiective interes public
HCL 24 Privind aprobarea documentatie PUZ schimbare destinatie teren
HCL 25 Privind insusirea si aprobarea documentatiei dezmembrare imobil domeniu privat Singeru
HCL 26 Privind modificarea HCL 24 din 25.09.2008 Inventar bunuri domeniul public Singeru
HCL 27 Privind rectificarea bugetului local 2018
Proces verbal 11.10.2018
HCL 28 Privind rectificarea bugetului local 2018
HCL 29 Privind alocarea sumei de 8000 RON pentru Reparatii drumuri comunale
Proces verbal 16.11.2018
HCL 30 Privind acordarea mandat Parteneriat Managemnt Deseuri Prahova
HCL 31 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal 22.11.2018
HCL 32 Privind aprobarea indicatori tehnico economici Reparatie cladire Complex Bozianu
Proces verbal 13.12.2018
HCL 33 Privind rectificarea bugetului local 2018
Proces verbal 17.12.2018
HCL 34 Privind alocarea sume pentru continuare parteneriat CJPh
Proces verbal 18.12.2018

Mai jos regasiti lista de HCL emise de catre Primaria Comunei Sangeru an 2017

HCL 1 Privind nivelul taxelor si impozitelor locale pe 2017
HCL 2 Privind aprobare plan de lucrari si repartizare ore de munca beneficiari ajutor social
HCL 3 Privind aprobare Plan de ocupare functii publice an 2017
HCL 4 Privind aprobare indicatori tehnico economici obiectiv investitii Amenajare teren sport
Proces Verbal Sedinta Ordinara 12.01.2017
HCL 5 Privind aprobare indicatori tehnico economici obiectiv investitii Sistem apa potabila
Proces Verbal Sedinta Ordinara 30.01.2017
HCL 6 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 7 Privind acordarea mandat Primar pentru reprezentare Parteneriat Management Deseuri
HCL 8 Privind aprobare indicatori Infiintare sistem statie epurare
HCL 9 Privind aprobare indicatori Extindere sistem alimentare apa
HCL 10 Privind aprobare indicatori Modernizare drumuri interes local
Proces Verbal Sedinta Ordinara 07.03.2017
HCL 11 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 12 Privind aprobarea bugetului local 2017
HCL 13 Privind ajustarea tarifului pentru serviciul de salubrizare
Proces Verbal Sedinta Ordinara 28.03.2017
HCL 14 Privind aprobarea organigramei aparat de specialitate Primar
HCL 15 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces Verbal Sedinta Ordinara 10.05.2017
HCL 16 Privind validarea mandat Consilier Local Serban Octavian
HCL 17 Privind aprobare SDL 2017-2020
HCL 18 Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar 2016
HCL 19 Privind aprobarea organigramei si statului de functii
HCL 20 Privind aprobarea concediu de odihna Primar Gheorghe Radu
Proces Verbal Sedinta Ordinara 29.06.2017
HCL 21 Privind salarizarea personalului din Primaria Sangeru
HCL 22 Privind rectificarea bugetului local
Proces Verbal Sedinta Ordinara 20.07.2017
HCL 23 Privind incetarea mandatului de Consilier Local Stoica Marius
HCL 24 Privind reorganizarea retea unitati invatamant Comuna Singeru
HCL 25 Privind rectificarea bugetului local
HCL 26 Privind alegera presedintelui de sedinta
Proces Verbal Sedinta Ordinara 31.08.2017
HCL 27 Privind validare mandat Consilier LocalIstrate Nicolae
HCL 28 Privind asociere cu CJPh in proiect Reabilitare cladire complex Buzoianu
HCL 29 Privind modificare HCL24 din 2008 privind bunuri domeniu public Singeru
HCL 30 Privind incheierea Intelegere de cooperare Comuna Singereii Noi Republica Moldova
HCL 31 Privind rectificarea bugetului local
Proces Verbal Sedinta Ordinara 27.09.2017
HCL 32 Privind reactualizarea Planului Urbanistic General
Proces Verbal Sedinta Ordinara 05.10.2017
HCL 33 Privind incetarea mandat Consilier Local Baltescu Lucian
HCL 34 Privind acordare drepturi membrii voluntari SU
HCL 35 Privind acordare drepturi superficie proprietari constructii pe domeniul public
HCL 36 Privind acordare titlului de Cetatea de Onoare Comuna Singeru
HCL 37 Privind aprobarea indicatori tehnico-economici proiect Extindere sistem alimentare apa
Proces Verbal Sedinta Ordinara 26.10.2017
HCL 38 Privind aprobare indicatori tehnico economici obiectiv investitii Modernizare drumuri interes local
HCL 39 Privind aprobare indicatori tehnico economici obiectiv investitii Extindere sstem alimentare apa
Proces Verbal Sedinta Ordinara 20.11.2017
HCL 40 Privind aprobarea amenajament pastoral pasuni Singeru
HCL 41 Privind validarea mandat Consilier Local Dobroslav Elena
HCL 42 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 43 Privind rectificarea bugetului local
Proces Verbal Sedinta Ordinara 28.11.2017
HCL 44 Privind rectificarea bugetului local
Proces Verbal Sedinta Ordinara 13.12.2017
HCL 45 Privind rectificarea bugetului local
HCL 46 Privind asocierea Comunei Singeru cu CJPH pentru lucrari interes public
Proces Verbal Sedinta Ordinara 18.12.2017