Hotararile autoritatii deliberative

Hotarari Consiliu Local 2021

HCL 1 Privind aprobarea ROF Consiliu Local
HCL 2 Privind incheierea unui parteneriat in vederea realizarii proiect Infiintare retea distributie gaze naturale
HCL 3 Privind desemnarea Consilieri Locali comisie evaluare performante Secretar General
HCL 4 Privind desemnarea presedinte sedinta
Proces verbal sedinta 14.01.2021
HCL 5 Privind organizarea retelei unitatilor de invatamant an 2021-2022
HCL 6 Privind aprobarea Planului de lucrari de interes public beneficiari ajutor social 2021
HCL 7 Privind acordarea burselor scolare semestrul II an 2020-2021
HCL 8 Privind incetarea inaintea expirarii mandat Consilier Local Avram Ionela
Proces verbal sedinta 25.02.2021
HCL 9 Privind implementarea proiectului Achizitie utilaj servicii publice
HCL 10 Privind aprobarea bugetului local an 2021
HCl 11 Privind modificarea componentei comisie invatamant sanatate si familie
HCl 12 Privind aprobarea implementarii proiect Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei
HCL 13 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal sedinta 22.04.2021
HCL 14 Privind incheierea exercitiului bugetar an 2020
HCL 15 Privind acordarea mandat reprezentare Primar in ADI Management Apa
HCL 16 Privind acordarea sprijin financiar parohii Comuna Sangeru
Proces verbal sedinta 18.05.2021
HCL 17 Privind aprobarea nomenclatorului stradal Comuna Sangeru
HCL 18 Privind modificarea art.2 din HCL 21 din 30.07.2015 privind taxa speciala de salubrizare
HCL 19 Privind aprobarea inchirierii unui teren in vederea amplasarii unei statii de telefonie mobila GSM Telekom
Proces verbal sedinta 30.06.2021
HCL 20 Privind rectificarea bugetului local an 2021
HCL 21 Privind reorganizarea Serviciului Voluntar de Urgenta
HCL 22 Privind constituirea ADI ITI Tinuturile Prahovei.
HCL 23 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal sedinta 27.07.2021
HCL 24 Privind aprobarea inchirierii unui teren pentru amplasarea unei statii de telefonie mobila Telekom
HCL 25 Privind aprobarea Studiu de fezebilitate si indicatori tehnico economici proiect Infiintare retea inteligenta distributie gaze
Proces verbal sedinta 31.08.2021
HCL 26 Privind rectificarea bugetului local an 2021
Proces verbal sedinta 22.09.2021

Hotarari Consiliu Local 2020

HCL 1 Privind aprobarea bugetului local an 2020
HCL 2 Privind aprobarea investitiei Achizitie utilaje pentru servicii publice
HCL 3 Privind aprobarea burselor scolare semestrul II an 2019-2020
HCL 4 Privind reorganizarea retelelor scolare an 2020-2021
HCL 5 Privind aprobarea planului de lucrari interes local al beneficiarilor ajutor social an 2020
HCL 6 Privind acordarea mandat reprezentare Primar Gheorghe Radu pentru ADI Deseuri Prahova
HCL 7 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal sedinta 18.02.2020
HCL 8 Privind rectificarea bugetului local an 2020
HCL 9 Privind indexarea impozitelor si taxelor locale an 2021
HCL 10 Privind aprobarea organigrama si stat de functii aparat specialitate primar
HCL 11 Privind stabilirea si acordarea sprijin financiar Parohia Tisa
HCl 12 Privind introducerea in domeniul public a investitiei Infiintare sistem de alimentare apa potabila
HCL 13 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal sedinta 06.05.2020
HCL 14 Privind asocierea Comuna Sangeru pentru parteneriat proiect Gaz Cricov
HCL 15 Privind rectificarea buget local 2020
Proces verbal sedinta 09.07.2020
HCL 16 Privind asocierea Comuna Sangeru cu Jud. Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public
HCL 17 Privind aprobarea indicatori tehnico economici investitie Executare foraj apa
HCL 18 Privind rectificarea buget local
HCL 19 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal sedinta
HCL 20 Privind incheierea exercitiului bugetar an 2019
HCL 21 Privind acordarea finantare de la bugetul local pentru Parohia Mires
HCL 22 Privind rectificarea buget local 2020
Proces verbal sedinta 17.09.2020
HCL 23 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 24 Privind organizarea comisiilor de specialitate CL
Proces verbal sedinta 17.11.2020
HCL 25 Privind completarea componenta Comisie invatamant sanatate familie
HCL 26 Privind alegerea Viceprimar Comuna Sangeru
Proces verbal sedinta 09.12.2020
HCL 27 Privind rectificarea buget local 2020
HCL 28 Privind acordarea burselor scolare semestrul I an scolar 2020-2021
HCL 29 Privind nivelul impozitelor si taxelor locale an 2021
Proces verbal sedinta 14.12.2020
HCL 30 Privind rectificarea buget local 2020
Proces verbal sedinta 22.12.2020