Hotararile autoritatii deliberative

Hotarari Consiliu Local 2024

HCL 1 Privind organizarea retelei unitatilor de invatamant an scolar 2024-2025
HCL 2 Privind infiintarea unui Centru de zi pentru copii Comuna Sangeru
Proces verbal sedinta 11.01.2024
HCL 3 Privind acordul de principiu privind participarea la proiectul Biblioteca hub digital
HCL 4 Privind acordarea unui mandat special Dl Radu Gheorghe ca reprezentant Comuna Sangeru in ADI Management Deseuri
Proces verbal sedinta 30.01.2024
HCL 5 Privind modificarea componentei comisiei de specialitate pentru invatamant, cultura si familie
HCL 6 Privind aprobarea bugetului local initial an 2024
HCL 7 Privind aprobarea acordului de parteneriat proiect Finantare biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare digitala
HCL 8 Privind utilizarea excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar an 2023
Proces verbal sedinta 08.02.2024
HCL 9 Privind aprobarea tipului de suport alimentar pentru elevi in an scolar 2024
HCL 10 Privind rectificarea bugetului local an 2024
Proces verbal sedinta 19.03.2024
HCL 11 Privind acordarea unui mandat special Dl Radu Gheorghe ca reprezentant Comuna Sangeru in ADI Management Apa
HCL 12 Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport fuctionari publici si personal contractual
HCL 13 Privind implementarea Proiect Infiintare si dotare centru de zi pentru copii
HCL 14 Privind acordarea unui mandat special Dl Radu Gheorghe ca reprezentant Comuna Sangeru in ADI Management Deseuri
Proces verbal sedinta 12.04.2024
HCL 17 Privind rectificarea bugetului local an 2024

Hotarari Consiliu Local 2023

HCL 1 Privind acordarea unui mandat special Dl Radu Gheorghe ca reprezentant Comuna Sangeru in ADI Management Deseuri HCL 2 Privind utilizarea excedentului bugetar an 2022
HCL 3 Privind aprobarea bugetului local an 2023
HCL 4 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 5 Privind implementarea proiectului Dezvoltarea ISU prin dotarea cu sirene alarmare publica
HCL 6 Privind implementarea proiectului Cresterea capacitatii de actionare serviciu asistenta sociala prin dotarea cu un autoturism
Proces verbal sedinta 31.01.2023
HCL 7 Privind organizarea retelei unitatilor de invatamant an scolar 2023-2024
HCL 8 Privind aprobarea Planului de lucrari de interes local si repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social
HCL 9 Privind introducerea in domeniul public a investitiei Sistem de alimentare cu apa potabila si predarea catre Hidro Prahova
HCL 10 Privind rectificarea bugetului local
HCL 11 Privind participarea Comunei Sangeru in parteneriat cu CJPh si UAT din judet la proiect PH SMART
Proces verbal sedinta 28.02.2023
HCL 12 Privind participarea Comunei Sangeru la proiect PH BIBLIOHUB
Proces verbal sedinta 07.03.2023
HCL 13 Privind aprobarea organigrama si stat de functii aparat de specialitate al primarului
HCL 14 Privind aprobarea protocolului de colaborare intre MMSS si UAT Sangeru privind proiect HUB de Servicii
HCL 15 Privind constituirea dreptului de superficie proprietatii construite pe terenuri apartinand domeniului privat al Comunei Sangeru
HCL 16 Privind inchirierea unui teren din proprietatea publica a Comunei Sangeru
HCL 17 Privind indexarea taxelor si impozitelor locale an 2024 Comunei Sangeru
HCL 18 Privind acordarea unui mandat special Dl Radu Gheorghe ca reprezentant Comuna Sangeru in ADI Management Apa
HCL 19 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal sedinta 26.04.2023
HCL 20 Privind acordarea unui ajutor financiar de la bugetul local pentru unele parohii din Comuna Sangeru
HCL 21 Privind rectificarea bugetului local an 2023
HCL 22 Privind aprobarea participarii Comunei Sangeru in Parteneriatul LEADER GAL Plaiuri Prahovene
Proces verbal sedinta 25.05.2023
HCL 23 Privind aprobarea delegarii catre Jud Prahova in vederea depunerii proiect TEAM CO2
Proces verbal sedinta 09.06.2023
HCL 24 Privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public Comuna Sangeru
HCL 25 Privind scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenului aflat in extravilan Comuna Sangeru
HCL 26 Privind acordarea unui mandat special Dl Radu Gheorghe ca reprezentant Comuna Sangeru in ADI Management Apa
HCL 27 Privind acordarea unui mandat special Dl Radu Gheorghe ca reprezentant Comuna Sangeru in ADI Management Deseuri
Proces verbal sedinta 28.06.2023
HCL 28 Privind acordul de principiu privind transmiterea unui imobil aferent circumscriptiei sanitar veterinare
HCL 29 Privind acordarea unui mandat special Dl Radu Gheorghe ca reprezentant Comuna Sangeru in ADI Management Apa
HCL 30 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice investitie Infiintare retea de calanalizare cu statii de epurare in Comuna Sangeru
HCL 31 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate investitie Construire sediu Primarie
HCL 32 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 33 Privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul local catre Parohia Tisa
HCL 34 Privind acordarea unui mandat special Dl Radu Gheorghe ca reprezentant Comuna Sangeru in ADI Management Apa
Proces verbal sedinta 31.07.2023
HCL 35 Privind acordarea unui mandat special Dl Radu Gheorghe ca reprezentant Comuna Sangeru in ADI Deseuri
Proces verbal sedinta 24.10.2023
HCL 36 Privind participarea la Programul de dezvoltare infrastructura statii de incarcare vehicule electrice derulat prin AFM
HCL 37 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 38 Privind aprobarea participarii la Programul Surse regenerabile de energie si stocare energie
HCL 39 Privind rectificarea bugetului local an 2023
Proces verbal sedinta 14.11.2023
HCL 40 Privind incetare mandat Consilier Local Ileana Georgeta
HCL 41 Privind programul de eficienta energetica Sediu Primarie
HCL 42 Privind aprobarea participarii la programul de eficienta energetica Sediu Primarie
HCL 43 Privind programul de eficienta energetica Camin Cultural Butuci
HCL 44 Privind programul de eficienta energetica Camin Cultural Miresul Mare
HCL 45 Privind programul de eficienta energetica Dispensar
HCL 46 Privind stabilirea nivelurilor de impozite si taxe locale an 2024
Proces verbal sedinta 08.12.2023
HCL 47/08.12.2023 Privind rectificarea bugetului local an 2023
HCL 48 Privind aprobarea organigramei si a statului de functii aparat de specialitate primar
HCL 49 Privind acordarea unui mandat special Dl Radu Gheorghe ca reprezentant Comuna Sangeru in ADI Management Deseuri
HCL 50 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal sedinta 27.12.2023

Hotarari Consiliu Local 2022

HCL 1 Privind mandatarea Primar Gheorghe Radu ca reprezentant CL Snagerul in ADI Management Apa Prahova
HCL 2 Privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat an scolar 2022-2023 Comuna Sangeru
HCL 3 Privind utilizarea excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar an 2021
HCL 4 Privind aprobarea Organigramei si a statului de functii aparat de specialitate primar
HCL 5 Privind aprobarea Planului de lucrari de interes local si repartizarea orelor de munca beneficiari ajutor social an 2022
HCL 6 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal sedinta 25.01.2022
HCL 7 Privind aprobarea bugetului local an 2022
HCL 8 Privind mandatarea Primar Gheorghe Radu ca reprezentant Comuna Snagerul in ADI Management Deseuri Prahova
HCL 9 Privind aprobarea Planului anuala de actiune privind serviciile sociale an 2022
Proces verbal sedinta 14.02.2022
HCL 10 Privind rectificarea bugetului local an 2022
HCL 11 Privind organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului
HCL 12 Privind asocierea Comunei Sangeru in ADI Tinutul Vinului
Proces verbal sedinta 15.03.2022
HCL 13 Pivind aprobarea incheierii unui parteneriat intre UAT Sangeru si UAT Jud Prahova pentru includerea in Programul Anghel Saligny
HCL 14 Pivind aprobarea depunerii solicitarii de finantare din Programul Anghel Saligny a investitiei Infiintare retea de distributie gaze naturale
Proces verbal sedinta 30.03.2022
HCL 15 Privind aprobare cerere de finantare PNRR Componenta C10
HCL 16 Privind completarea Strategiei de dezvoltare durabila 2017-2022
Proces verbal sedinta 20.04.2022
HCL 17 Privind indexarea impozitelor si taxelor locale an 2023
HCL 18 Privind stabilirea si acordarea unui sprijin financiar din bugetul local pentru unele parohii din Comuna Sangeru
HCL 19 Privind acordarea unui mandat domnului Radu Gheorghe reprezentant COmuna Sangeru in ADI Management Apa
HCL 20 Privind aprobarea studiu fezabilitate Proiect infrastructura apa si ape uzate
HCL 21 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal sedinta 28.04.2022
HCL 22 Privind mandatarea Primar Gheorghe Radu ca reprezentant Comuna Snagerul in ADI Management Deseuri Prahova
HCL 23 Privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila an 2022-2027
HCL 24 Privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Comunei Sangeru
Proces verbal sedinta 31.05.2022
HCL 25 Privind aprobarea organigramei si a statului de functii aparat de specialitate primar
HCL 26 Privind atestarea inventarului de bunuri patrimoniu domeniu public Sangeru
Proces verbal sedinta 16.06.2022
HCL 27 Privind rectificarea bugetului local an 2022
HCL 28 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal sedinta 05.07.2022
HCL 29 Privind incetarea mandatului de Consilier Local Apostolache Mihaela
HCL 30 Privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public
HCL 31 Privind rectificarea bugetului local an 2022
HCL 32 Privind acordarea sprijin financiar pentru Parohia Tisa
Proces verbal sedinta 09.08.2022
HCL 33 Privind modificarea componentei comisie specialitate CL pentru urbanism protectie socialal si copii
HCL 34 Privind mandatarea Primar Gheorghe Radu ca reprezentant CL Sangerul in ADI Management Apa Prahova
HCL 35 Privind mandatarea Primar Gheorghe Radu ca reprezentant CL Sangerul in ADI Management Apa Prahova
HCL 36 Privind rectificarea bugetului local an 2022
Proces verbal sedinta 15.09.2022
HCL 38 Privind mandatarea Primar Gheorghe Radu ca reprezentant CL Sangerul in ADI Management Apa Prahova
HCL 39 Privind mandatarea Primar Gheorghe Radu ca reprezentant Sangeru in ADI Tinutul Vinului
HCL 40 Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici Lucrari de asfaltare drumuri comunale
HCL 41 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal sedinta 20.10.2022
HCL 42 Privind rectificarea bugetului local an 2022
HCL 43 Privind asocierea Comunei Sangeru cu CJPh in vederea realizarii unor obiective de interes public
HCL 44 Privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public
HCL 45 Privind infiintarea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan
HCL 46 Privind aprobare inscrierii in proiectul Statii de reincarcare vehicule electrice
Proces verbal sedinta 10.11.2022
HCL 47 Privind paticiparea la proiectul Velo Valahia
Proces verbal sedinta 29.11.2022
HCL 48 Privind rectificarea bugetului local an 2022
HCL 49 Privind aprobarea imopozitelor si taxelor locale an 2023
HCL 50 Privind mandatarea Primar Gheorghe Radu ca reprezentant CL Sangerul in ADI Management Apa Prahova
HCL 51 privind ajustarea tarifelor pentru activitati specifice serviciu salubritate
Proces verbal sedinta 12.12.2022
HCL 52 Privind paticiparea Comunei Sangeru la proiectul Velo Valahia
Proces verbal sedinta 20.12.2022
HCL 53 Privind rectificarea bugetului local an 2022
Proces verbal sedinta 22.12.2022

Hotarari Consiliu Local 2021

HCL 1 Privind aprobarea ROF Consiliu Local
HCL 2 Privind incheierea unui parteneriat in vederea realizarii proiect Infiintare retea distributie gaze naturale
HCL 3 Privind desemnarea Consilieri Locali comisie evaluare performante Secretar General
HCL 4 Privind desemnarea presedinte sedinta
Proces verbal sedinta 14.01.2021
HCL 5 Privind organizarea retelei unitatilor de invatamant an 2021-2022
HCL 6 Privind aprobarea Planului de lucrari de interes public beneficiari ajutor social 2021
HCL 7 Privind acordarea burselor scolare semestrul II an 2020-2021
HCL 8 Privind incetarea inaintea expirarii mandat Consilier Local Avram Ionela
Proces verbal sedinta 25.02.2021
HCL 9 Privind implementarea proiectului Achizitie utilaj servicii publice
HCL 10 Privind aprobarea bugetului local an 2021
HCl 11 Privind modificarea componentei comisie invatamant sanatate si familie
HCl 12 Privind aprobarea implementarii proiect Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei
HCL 13 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal sedinta 22.04.2021
HCL 14 Privind incheierea exercitiului bugetar an 2020
HCL 15 Privind acordarea mandat reprezentare Primar in ADI Management Apa
HCL 16 Privind acordarea sprijin financiar parohii Comuna Sangeru
Proces verbal sedinta 18.05.2021
HCL 17 Privind aprobarea nomenclatorului stradal Comuna Sangeru
HCL 18 Privind modificarea art.2 din HCL 21 din 30.07.2015 privind taxa speciala de salubrizare
HCL 19 Privind aprobarea inchirierii unui teren in vederea amplasarii unei statii de telefonie mobila GSM Telekom
Proces verbal sedinta 30.06.2021
HCL 20 Privind rectificarea bugetului local an 2021
HCL 21 Privind reorganizarea Serviciului Voluntar de Urgenta
HCL 22 Privind constituirea ADI ITI Tinuturile Prahovei.
HCL 23 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal sedinta 27.07.2021
HCL 24 Privind aprobarea inchirierii unui teren pentru amplasarea unei statii de telefonie mobila Telekom
HCL 25 Privind aprobarea Studiu de fezebilitate si indicatori tehnico economici proiect Infiintare retea inteligenta distributie gaze
Proces verbal sedinta 31.08.2021
HCL 26 Privind rectificarea bugetului local an 2021
Proces verbal sedinta 22.09.2021
HCL 27 Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici investitie Modernizare drumuri de interes local
HCL 28 Privind actualizarea Statutului Comunei Sangeru
HCL 29 Privind rectificarea bugetului local an 2021
HCL 30 Privind acordarea unui mandat Dl Radu Gheorghe ca reprezentant Comuna Sangeru in ADI Deseuri
HCL 31 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 32 Privind aprobarea documentatiei de delegare gestiune activitate colectare deseuri
Proces verbal sedinta 19.10.2021
HCL 33 Privind participarea la programul privind cresterea eficientei energetice
Proces verbal sedinta 25.10.2021
HCL 34 Privind aprobarea cererii de finantare proiect Infiintare retea de canalizare si statii de epurare
Proces verbal sedinta 03.11.2021
HCL 35 Privind rectificarea bugetului local an 2021
HCL 36 Privind nivelul impozitelor si taxelor locale an 2022
HCL 37 Privind aprobarea documentatiei aferente gestiunii activitatii de administrarea depozitului de deseuri municipale in cadrul SMID Prahova
Proces verbal sedinta 10.12.2021
HCL 38 Privind rectificarea bugetului local an 2021
Proces verbal sedinta 23.12.2021
HCL 39 Privind indexarea taxelor si impozitelor locale an 2022
Proces verbal sedinta 29.12.2021

Hotarari Consiliu Local 2020

HCL 1 Privind aprobarea bugetului local an 2020
HCL 2 Privind aprobarea investitiei Achizitie utilaje pentru servicii publice
HCL 3 Privind aprobarea burselor scolare semestrul II an 2019-2020
HCL 4 Privind reorganizarea retelelor scolare an 2020-2021
HCL 5 Privind aprobarea planului de lucrari interes local al beneficiarilor ajutor social an 2020
HCL 6 Privind acordarea mandat reprezentare Primar Gheorghe Radu pentru ADI Deseuri Prahova
HCL 7 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal sedinta 18.02.2020
HCL 8 Privind rectificarea bugetului local an 2020
HCL 9 Privind indexarea impozitelor si taxelor locale an 2021
HCL 10 Privind aprobarea organigrama si stat de functii aparat specialitate primar
HCL 11 Privind stabilirea si acordarea sprijin financiar Parohia Tisa
HCl 12 Privind introducerea in domeniul public a investitiei Infiintare sistem de alimentare apa potabila
HCL 13 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal sedinta 06.05.2020
HCL 14 Privind asocierea Comuna Sangeru pentru parteneriat proiect Gaz Cricov
HCL 15 Privind rectificarea buget local 2020
Proces verbal sedinta 09.07.2020
HCL 16 Privind asocierea Comuna Sangeru cu Jud. Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public
HCL 17 Privind aprobarea indicatori tehnico economici investitie Executare foraj apa
HCL 18 Privind rectificarea buget local
HCL 19 Privind alegerea presedintelui de sedinta
Proces verbal sedinta
HCL 20 Privind incheierea exercitiului bugetar an 2019
HCL 21 Privind acordarea finantare de la bugetul local pentru Parohia Mires
HCL 22 Privind rectificarea buget local 2020
Proces verbal sedinta 17.09.2020
HCL 23 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 24 Privind organizarea comisiilor de specialitate CL
Proces verbal sedinta 17.11.2020
HCL 25 Privind completarea componenta Comisie invatamant sanatate familie
HCL 26 Privind alegerea Viceprimar Comuna Sangeru
Proces verbal sedinta 09.12.2020
HCL 27 Privind rectificarea buget local 2020
HCL 28 Privind acordarea burselor scolare semestrul I an scolar 2020-2021
HCL 29 Privind nivelul impozitelor si taxelor locale an 2021
Proces verbal sedinta 14.12.2020
HCL 30 Privind rectificarea buget local 2020
Proces verbal sedinta 22.12.2020