Statutul Comunei

Pentru versiunea completa a Statut Comuna Sangeru apasa aici

Art. 1. Comuna Sangeru, ca unitate administrativ-teritoriala, este persoana juridica cu deplina capacitate, care poseda un patrimoniu si are initiativa in tot  ceea ce priveste administrarea intereselor publice locale, exercitand-si autoritatea, in conditiile legii pe teritoriul delimitat prin lege.
Art. 2.  Întinderea teritoriului administrativ si delimitarea teritoriala
Suprafata comunei masoara 3990 ha, din care doar 2507 ha reprezinta teren agricol. Cadrul geografic: Comuna din zona colinara din estul judetului, situata pe valea superioara a Cricovului Sarat. Se învecineaza, la est, cu com. Lapos, la sud-est, cu com. Jugureni, la sud, cu comunele Calugareni si Tataru, la vest, cu comunele Apostolache si Chiojdeanca, iar la nord, cu comuna Salcia si judetul Buzau.

Primarul Comunei Sangeru, ca autoritate executiva, este ales in mod democratic de catre populatia Comunei Sangeru, reprezentand comuna in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoane fizice sau juridice romane si straine, precum si in justitie. Primarul Comunei Sangeru, domnul Radu Gheorghe, a fost aleasa de cetateni prin vot universal, direct, egal, secret si liber exprimat, la alegerile locale din 10 iunie 2012 pentru un mandat de 4 ani.f. Caile de comunicatie existente si categoria acestora
ART. 13
Statutul Comunei Sangeru va fi adus la cunostiinta locuitorilor comunei prin publicare intr-un buletin informativ special si va fi afisat pe siteul propriu.
Prezentul Statut se completeaza cu hotararile Consiliului Local si alte reglementari în vigoare în acest domeniu.